Kiedy należy pójść z dzieckiem do logopedy?

Kiedy pójść z dzieckiem do logopedy?

Kiedy pójść z dzieckiem do logopedy?

Współczesne tempo życia, rosnące wymagania edukacyjne oraz coraz większa świadomość rodziców na temat prawidłowego rozwoju mowy i komunikacji sprawiają, że coraz częściej zastanawiamy się, kiedy warto udać się z dzieckiem do logopedy. Nie zawsze jest to łatwe do oceny, ale istnieje kilka sygnałów, które mogą wskazywać na potrzebę konsultacji z tym specjalistą. W poniższym artykule omówimy te sytuacje oraz przedstawimy etapy rozwoju mowy u dzieci, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o wizycie u logopedy.

Etap pierwszy – niemowlęctwo i rozwój mowy w pierwszym roku życia

W pierwszym roku życia dziecka obserwujemy intensywny rozwój mowy. Niemowlęta uczą się rozpoznawać dźwięki, nawiązywać kontakt wzrokowy oraz reagować na bodźce słuchowe. Warto zwrócić uwagę na to, czy dziecko wydaje dźwięki oraz czy potrafi nawiązać kontakt wzrokowy. Jeśli w wieku 9 miesięcy maluch nie reaguje na swoje imię lub nie próbuje nawiązać kontaktu z otoczeniem, warto skonsultować się z logopedą.

Etap drugi – rozwój mowy w wieku przedszkolnym

W wieku przedszkolnym dzieci zaczynają posługiwać się coraz bardziej złożonymi strukturami językowymi. W tym okresie warto zwrócić uwagę na to, czy dziecko potrafi poprawnie wymawiać wszystkie głoski, czy potrafi tworzyć zdania oraz czy jest w stanie zrozumieć i stosować się do prostych poleceń. Jeśli w wieku 4 lat dziecko nadal ma trudności z wymową niektórych głosek, warto udać się na konsultację do logopedy.

Etap trzeci – rozwój mowy w wieku szkolnym

W wieku szkolnym dzieci posługują się językiem na coraz wyższym poziomie. Warto obserwować, czy dziecko potrafi poprawnie czytać, pisać oraz czy radzi sobie z gramatyką i składnią języka polskiego. Jeśli w wieku 7 lat dziecko ma trudności z czytaniem lub pisaniem, warto udać się do logopedy. Jeśli Państwa dzieckiem ma zająć się doświadczony logopeda, Lębork to miasto, w którym działamy.

Czas reakcji – kiedy warto udać się do logopedy?

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, takich jak opóźniony rozwój mowy, problemy z wymową głosek czy trudności w czytaniu i pisaniu, warto jak najszybciej udać się do logopedy. Im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym większe szanse na sukces i prawidłowy rozwój mowy naszego dziecka.