Cennik

UWAGA!

ZAPEWNIAMY SZYBKIE TERMINY !!!

obowiązuje od 01.09.2022 r. Informujemy, że nasze ceny nie uległy zmianie!

Płatności można dokonywać w formie gotówki w siedzibie Synapsy lub przelewem na konto firmy (dane do przelewu: Centrum Diagnozy i Terapii Synapsa Kaja Wasilewska Bank Santander 22 1090 1102 0000 0001 4668 4950; na spotkanie należy donieść potwierdzenie przelewu).

Konsultacje jednorazowe: 150 zł / 50 min

Diagnoza w kierunku:

Diagnoza logopedyczna – 120 zł

Test Rozwoju Językowego – 200 zł

Diagnoza logopedyczna z Testem Rozwoju Językowego – 250 zł

Diagnoza neuropsychologiczna (także na potrzeby komisji orzeczeń o niepełnosprawności) – 400 zł

Skale Inteligencji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży IDS-2 – 400 zł (za każdy dodatkowy moduł 150 zł, rozszerzone badanie ustalane jest na podstawie rozmowy z rodzicami)

Nadpobudliwości psychoruchowej ADHD za pomocą Kwestionariusza Conners 3 – 170 zł

Diagnoza rozwoju osobowościowego młodzieży niedostosowanej społecznie DROM – 200 zł

Kwestionariusze ASRS (szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi) – 200 zł

Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat za pomocą kwestionariuszy CDI 2 – 150 zł

Leiter-3 badanie psychologiczne dzieci z zaburzeniami mowy, niemówiące (najnowocześniejsza wersja testu) – 400 zł

Pisemna opinia po diagnozie z interpretacją wyników przeprowadzonych badań – 150 zł

Diagnoza w kierunku zaburzeń spektrum autyzmu:

 • dla dziecka do 3;11 roku życia – 850 zł (wywiad diagnostyczny specjalistyczny, w tym ADI-R (pod warunkiem, że wiek umysłowy dziecka to przynajmniej 24 miesiące), kwestionariusz M-CHAT-R/F, badanie ADOS-2, omówienie wyników, opis wyników)
 • dla dziecka od 4;0 do 9;11 roku życia – 1100 zł (wywiad diagnostyczny specjalistyczny, w tym ADI-R, badanie ADOS-2, badanie kwestionariuszowe, omówienie wyników, opis wyników)
 • dla dziecka od 10;0 do 16-17 roku życia – 1250 zł (wywiad diagnostyczny specjalistyczny, w tym ADI-R, badanie ADOS-2, badanie kwestionariuszowe, omówienie wyników, opis wyników)
 • badanie ADOS-2 (jedno spotkanie) – 500 zł

Na pierwszą wizytę należy dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną dziecka, książeczkę zdrowia, opinie z poradni, świadectwa szkolne, a także warto dostarczyć nagrania ukazujące niepokojące zachowania dziecka.

Pisemna opinia po diagnozie z interpretacją wyników przeprowadzonych badań – 150 zł – nie dotyczy diagnozy w kierunku zaburzeń spektrum autyzmu dla dzieci do 17 roku życia, ponieważ opinia wliczona jest w cenę.

Terapie:

 • Pedagogiczna ogólnorozwojowa – 90 zł/ 50 min
 • Psychologiczna – 100 zł/ 50 min
 • Neuropsychologiczna – 120 zł/ 50 min
 • Logopedyczna – 100 zł/ 50 min
 • Ortograficzna – 90 zł/ 50 min
 • Dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym – 110 zł/ 50 min
 • Trening uwagi i pamięci 80 zł/ 45 min
 • Trening funkcji myślenia i pamięci z doskonaleniem technik uczenia się 80 zł/ 45 min
 • Zajęcia doskonalące sprawności manualne, grafomotoryczne, kaligraficzne 80 zł/ 45 min

Pakiety terapeutyczne (obejmują 4 spotkania):

 • Terapia pedagogiczna ogólnorozwojowa– 315 zł
 • Terapia psychologiczna – 350 zł
 • Terapia neuropsychologiczna – 420 zł
 • Terapia logopedyczna – 350 zł
 • Terapia ortograficzna – 315 zł
 • Terapia dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym – 385 zł
 • Trening uwagi i pamięci – 290 zł
 • Trening funkcji myślenia i pamięci z doskonaleniem technik uczenia się – 290 zł
 • Zajęcia doskonalące sprawności manualne, grafomotoryczne, kaligraficzne – 290 zł

Trening Umiejętności Społecznych TUS:

TUS jest to cykl 12 spotkań, trwających 60-90 minut. Grupa najmłodsza ma zajęcia trwające 50-70 min. Grupy starsze – do 90 min.

Cena cyklu 12-stu spotkań grupowych to:

grupa 5-6 lat 850 zł

grupa 7-9 lat 1200 zł

grupa 10-12 lat 1350 zł

grupa 13-14 lat 1550 zł

TUS indywidualny: cena jak spotkań grupowych + 150 zł

Istnieje możliwość zapłaty za warsztaty w ratach.