Cennik

obowiązuje od 01.01.2022r.

Płatności można dokonywać w formie gotówki przed zajęciami w siedzibie Synapsy lub przelewem na konto firmy (dane do przelewu: Centrum Diagnozy i Terapii Synapsa Kaja Wasilewska Bank Santander 22 1090 1102 0000 0001 4668 4950; na spotkanie należy donieść potwierdzenie przelewu).

Konsultacje jednorazowe:

 • Psychologiczna – 100 zł/ 55 min
 • Neuropsychologiczna – 120 zł/ 55 min
 • Pedagogiczna – 80 zł/ 55 min
 • Logopedyczna – 90 zł/ 55 min
 • Dla dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym (autyzm, zespół Aspergera) – 120 zł/ 55 min

Diagnoza w kierunku:

Ogólnych trudności w opanowaniu materiału szkolnego, dysleksji, słabej motywacji do nauki – 100 zł/ h
Zaburzeń rozwoju mowy i języka, afazji, SLI, mutyzmu wybiórczego – 120 zł/ h
Problemów z koncentracją uwagi i pamięcią – 100 zł/ h
Nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, zachowań ze spektrum autyzmu, zachowań opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń nerwicowych, trudności adaptacyjnych, fobii społecznej i szkolnej, problemów w relacjach z rówieśnikami – od 120 zł/ h
Lęku i depresji – 120 zł/ h
Pedagogiczna, logopedyczna – 100 zł/ h

Neuropsychologiczna – 350 zł
Funkcji wzrokowych – 100 zł

Pisemna opinia po diagnozie – 120 zł

Terapie:

 • Pedagogiczna – 80 zł/ 50 min
 • Psychologiczna – 100 zł/ 50 min
 • Neuropsychologiczna – 120 zł/ 50 min
 • Logopedyczna – 80 zł/ 50 min
 • Ręki – 75 zł/ 50 min
 • Ortograficzna – 80 zł/ 50 min
 • Dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym – 100 zł/ 50 min
 • Widzenia – 65 zł/ 45 min lub 80 zł/ 60 min
 • Globalny trening szkolny 80 zł/ 50 min
 • Terapia dysleksji 80 zł/ 50 min
 • Trening uwagi i pamięci 80 zł/ 50 min
 • Trening funkcji myślenia i pamięci z doskonaleniem technik uczenia się 80 zł/ 50 min
 • Zajęcia kaligraficzne 80 zł/ 50 min
 • Zajęcia doskonalące sprawności manualne, grafomotoryczne 80 zł/ 50 min
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wiek przedszkolny 75 zł/ 50 min
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wiek wczesnoszkolny (klasy 1-3) 80 zł/ 50 min
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dzieci starsze 80 zł/ 50 min
 • Terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową 80 zł/ 50 min
 • Terapia psychologiczna skoncentrowana na wsparciu emocjonalnym i rozwiązywaniu problemów wychowawczych (wiek przedszkolny, szkoła podstawowa)
 • Grupowa terapia psychologiczna skoncentrowana na rozwoju sfery emocjonalno-społecznej (wiek przedszkolny, klas 1-3, dzieci starsze) 

Trening Umiejętności Społecznych TUS:

TUS jest to cykl 15 spotkań, trwających 60-90 minut. Grupa najmłodsza ma zajęcia trwające 50-70 min. Grupy starsze – do 90 min.

Cena cyklu 15-stu spotkań grupowych to:

grupa 5-6 lat 850 zł

grupa 7-9 lat 1000 zł

grupa 10-12 lat 1200 zł

grupa 13-14 lat 1400 zł

TUS indywidualny: cena jak spotkań grupowych + 100 zł

Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł powinna nastąpić po otrzymaniu od zespołu Synapsy informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Istnieje możliwość zapłaty za warsztaty w ratach.

Pakiety terapeutyczne (obejmują 4 spotkania):

 • Terapia pedagogiczna – 290 zł
 • Terapia psychologiczna – 350 zł
 • Terapia neuropsychologiczna – 420 zł
 • Terapia logopedyczna – 290 zł
 • Terapia ręki – 270 zł
 • Terapia ortograficzna – 290 zł
 • Terapia dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym – 350 zł
 • Terapia funkcji wzrokowych – 230 zł dla spotkań 45 min lub 290 zł dla spotkań 60 minutowych
 • Globalny trening szkolny – 290 zł
 • Terapia dysleksji – 290 zł
 • Trening uwagi i pamięci – 290 zł
 • Trening funkcji myślenia i pamięci z doskonaleniem technik uczenia się – 290 zł
 • Zajęcia kaligraficzne – 290 zł
 • Zajęcia doskonalące sprawności manualne, grafomotoryczne – 290 zł
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wiek przedszkolny – 290 zł
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wiek wczesnoszkolny (klasy 1-3) – 290 zł
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dzieci starsze – 290 zł