Cennik

obowiązuje od 01.01.2021r. Płatności można dokonywać w formie gotówki przed zajęciami lub przelewem na konto firmy (dane do przelewu: Centrum Diagnozy i Terapii Synapsa Kaja Wasilewska Bank Santander 22 1090 1102 0000 0001 4668 4950; na spotkanie należy donieść potwierdzenie przelewu).

Konsultacje jednorazowe:

 • Psychologiczna – 80 zł/55 min
 • Pedagogiczna – 80 zł/55 min
 • Logopedyczna – 80 zł/ 55 min
 • Z terapeutą dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym (autyzm, zespół Aspergera) – 100 zł/ 55 min

Terapie:

 • Pedagogiczna – 75 zł/ 50 min
 • Psychologiczna – 75 zł/ 50 min
 • Logopedyczna – 70 zł/ 50 min
 • Ręki – 70 zł/ 50 min
 • Ortograficzna – 60 zł/ 50 min
 • Dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym – 85 zł/ 50 min
 • Widzenia – 65 zł/ 45 min lub 80 zł/ 60 min
 • Nauka technik uczenia się 75 zł/ 50 min

Trening Umiejętności Społecznych TUS:

TUS jest to cykl 15 spotkań, trwających 60-90 minut. Grupa najmłodsza ma zajęcia trwające 50-60 min. Grupy starsze – do 90 min.

Cena cyklu 15-stu spotkań to:

grupa 5-6 lat 850 zł

grupa 7-9 lat 1000 zł

grupa 10-12 lat 1200 zł

grupa 13-14 lat 1400 zł

Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od zespołu Synapsy informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy. Pozostała część kwoty powinna być opłacona nie później niż 14 dni PRZED datą rozpoczęcia warsztatów.

Istnieje możliwość zapłaty za warsztaty w dwóch ratach.

Pakiety terapeutyczne:

 • Terapia pedagogiczna 4 spotkania – 270 zł
 • Terapia psychologiczna 4 spotkania – 270 zł
 • Terapia logopedyczna 4 spotkania – 250 zł
 • Terapia ręki 4 spotkania – 250 zł
 • Terapia ortograficzna 4 spotkania – 210 zł
 • Terapia dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym 4 spotkania – 300 zł
 • Terapia funkcji wzrokowych 4 spotkania – 230 zł dla spotkań 45 min lub 290 zł dla spotkań 60 minutowych
 • Nauka technik uczenia się 4 spotkania – 270 zł

Diagnoza:

 • Pedagogiczna – 160 zł
 • Logopedyczna – 150 zł
 • Badanie inteligencji – 200 zł
 • Psychologiczno-pedagogiczna – 350 zł
 • Diagnoza funkcji wzrokowych – 150 zł

Badania specjalistyczne:

 • Diagnoza rozwoju osobowościowego młodzieży niedostosowanej społecznie DROM – 210 zł
 • Ocena inteligencji niewerbalnej, pamięci niewerbalnej i uwagi Leiter-3 – 300 zł
 • Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze Conners3® (+ wywiad, obserwacja) – 300 zł
 • Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży – 220 zł