UWAGA! ZAPEWNIAMY SZYBKIE TERMINY !!!

Informujemy, że od 01.01.2023 r. nasze ceny nie uległy zmianie!

Płatności można dokonywać w formie gotówki w siedzibie Synapsy lub przelewem na konto firmy (dane do przelewu: Centrum Diagnozy i Terapii Synapsa Kaja Wasilewska Bank Santander 22 1090 1102 0000 0001 4668 4950; na spotkanie należy donieść potwierdzenie przelewu, tytuł przelewu to imię i nazwisko dziecka).

KONSULTACJE JEDNORAZOWE: 150 zł / 50 min

DIAGNOZY:

Diagnoza logopedyczna – 120 zł

Test Rozwoju Językowego – 200 zł

Diagnoza logopedyczna z Testem Rozwoju Językowego – 250 zł

Diagnoza pedagogiczna w kierunku dysleksji rozwojowej – 400 zł

Diagnoza neuropsychologiczna (także na potrzeby komisji orzeczeń o niepełnosprawności) – 400 zł

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 diagnoza inteligencji od 2 r.ż do 70 r.ż. – 380 zł

Skale Inteligencji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży IDS-2 – 400 zł (za każdy dodatkowy moduł 150 zł, rozszerzone badanie ustalane jest na podstawie rozmowy z rodzicami)

Diagnoza funkcjonalna badanie profilu psychoedukacyjnego dziecka w wieku od 6. m. ż do 7. r. ż. PEP-R – 350 zł *

Nadpobudliwości psychoruchowej ADHD za pomocą Kwestionariusza Conners 3 – 170 zł *

Diagnoza rozwoju osobowościowego młodzieży niedostosowanej społecznie DROM – 200 zł

Diagnoza funkcjonowania dziecka z autyzmem na podstawie testu VB-MAPP – 450 zł * NOWOŚĆ!!!

Kwestionariusze ASRS (szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi) – 200 zł *

Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat za pomocą kwestionariuszy CDI 2 – 150 zł

Leiter-3 badanie psychologiczne dzieci z zaburzeniami mowy, niemówiące (najnowocześniejsza wersja testu) – 400 zł

Diagnoza Integracji Bilateralnej BI bez opisu – 180 zł NOWOŚĆ!!!

Diagnoza Integracji Bilateralnej z opisem i programem terapii na 5-6 tygodni – 300 zł NOWOŚĆ!!!

Pisemna opinia po diagnozie powyższymi testami z interpretacją wyników przeprowadzonych badań – 150 zł

DIAGNOZA W KIERUNKU ZABURZEŃ SPEKTRUM AUTYZMU:

Rodzic może zdecydować o kompleksowym badaniu swojego dziecka – cena pakietu zależna od wieku dziecka lub wybrać tylko badanie ADOS-2.

 • 1) dla dziecka do 3;11 roku życia – 850 zł (wywiad diagnostyczny specjalistyczny, w tym ADI-R (pod warunkiem, że wiek umysłowy dziecka to przynajmniej 24 miesiące), kwestionariusz M-CHAT-R/F, badanie ADOS-2, omówienie wyników, opis wyników) *
 • 2) dla dziecka od 4;0 do 9;11 roku życia – 1100 zł (wywiad diagnostyczny specjalistyczny, w tym ADI-R, badanie ADOS-2, badania kwestionariuszowe, omówienie wyników, opis wyników) *
 • 3) dla dziecka od 10;0 do 16-17 roku życia – 1250 zł (wywiad diagnostyczny specjalistyczny, w tym ADI-R, badanie ADOS-2, badania kwestionariuszowe, omówienie wyników, opis wyników) *

 • Badanie ADOS-2 (spotkanie z rodzicem i wywiad, obserwacja dziecka + właściwe badanie ADOS-2 z dzieckiem + spotkanie z rodzicami, omówienie wyników i wydanie opinii)* – 500 zł + 150 zł za opinię po badaniu = 650 zł
 • * Na pierwszą wizytę należy dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną dziecka, książeczkę zdrowia, opinie z poradni, świadectwa szkolne, a także warto dostarczyć nagrania ukazujące niepokojące zachowania dziecka.

Pisemna opinia po diagnozie z interpretacją wyników przeprowadzonych badań – 150 zł – nie dotyczy diagnozy w kierunku zaburzeń spektrum autyzmu dla dzieci do 17 roku życia, ponieważ opinia wliczona jest w cenę.

TERAPIE:

 • Pedagogiczna ogólnorozwojowa – 90 zł/ 50 min
 • Psychologiczna – 100 zł/ 50 min
 • Neuropsychologiczna – 120 zł/ 50 min
 • Logopedyczna – 100 zł/ 50 min
 • Terapia ręki – 80 zł/ 50 min
 • Funkcji wzrokowych – 90 zł/ 50 min
 • Dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym – 110 zł/ 50 min
 • Trening uwagi i pamięci – 80 zł/ 45 min
 • Trening funkcji myślenia i pamięci z doskonaleniem technik uczenia się – 80 zł/ 45 min
 • Zajęcia doskonalące sprawności manualne, grafomotoryczne, kaligraficzne – 80 zł/ 45 min
 • Terapia Forbrain® – 85 zł/ 30 min lub 110 zł/ 50 min NOWOŚĆ!!!
 • Bilateralna Integracja 80 zł/ 50 min kontrolna wizyta z nowym programem terapii 170 zł/ 40 min NOWOŚĆ!!!

PAKIETY TERAPEUTYCZNE (obejmują 4 spotkania):

 • Terapia pedagogiczna ogólnorozwojowa– 315 zł
 • Terapia psychologiczna – 350 zł
 • Terapia neuropsychologiczna – 420 zł
 • Terapia logopedyczna – 350 zł
 • Terapia ręki – 280 zł
 • Funkcji wzrokowych – 315 zł
 • Terapia dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym – 385 zł
 • Trening uwagi i pamięci – 290 zł
 • Trening funkcji myślenia i pamięci z doskonaleniem technik uczenia się – 290 zł
 • Zajęcia doskonalące sprawności manualne, grafomotoryczne, kaligraficzne – 290 zł
 • Terapia Forbrain® – 400 zł za 50 min (opcja 30 min. dostępna jedynie poza pakietem) NOWOŚĆ!!!

Szanowni Państwo, w trosce o osoby oczekujące na wizytę w SYNAPSIE informujemy, że bezpłatne odwołanie wizyty może nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane zajęcia telefonicznie lub za pomocą sms pod nr tel. 725 33 22 25. Jeśli wizyta zostanie odwołana w tym samym dniu, na które zostały wyznaczone zajęcia zostanie pobrana opłata 50% wartości odwołanej wizyty, natomiast odwołanie godzinę przed zajęciami skutkuje 100% zapłatą. W przypadku braku anulacji wizyty zostanie pobrana pełna opłata za wizytę. Dziękujemy za zrozumienie.

Trening Umiejętności Społecznych TUS:

TUS jest to cykl 12 spotkań, trwających 60-90 minut. Grupa najmłodsza ma zajęcia trwające 60-75 min. Grupy starsze – do 90 min.

Cena cyklu 12-stu spotkań grupowych to:

grupa 4/5-6 lat 850 zł

grupa 7-9 lat 1200 zł

grupa 10-12 lat 1350 zł

grupa 13-15 lat 1550 zł

TUS indywidualny: cena jak spotkań grupowych + 150 zł

Istnieje możliwość zapłaty za warsztaty w ratach.

Prowadzenie terapii w domu dziecka + 50 zł za każdą godzinę (dotyczy wszystkich rodzajów terapii).