Psycholog dziecięcy Lębork – diagnozy, zajęcia indywidualne i grupowe

Centrum Diagnozy i Terapii Synapsa zapewnia profesjonalną pomoc psychologa dziecięcego w Lęborku. Nasza psycholog ma długie i różnorodne doświadczenie w zakresie przeprowadzania diagnozy i terapii psychologicznej, dotyczących m.in. zaburzeń emocjonalnych i zachowania, zaburzeń ze spektrum autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej, dysleksji, trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Ponadto ma uprawnienia do dokonywania diagnozy i prowadzenia terapii neuropsychologicznej.

Cała nasza kadra dysponuje natomiast uprawnieniami do diagnozowania autyzmu za pomocą testu ADOS-2, uznawanego obecnie za najlepsze narzędzie do weryfikacji występowania objawów ze spektrum autyzmu. W Synapsie Twoje dziecko uzyska rzetelną diagnozę i profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, której formę ściśle dopasujemy do jego potrzeb. Poza diagnozowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz przyczyn trudności szkolnych (m.in. w czytaniu, pisaniu, nauce matematyki) zajmujemy się badaniem:

  • ilorazu inteligencji i funkcji poznawczych,
  • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
  • funkcjonowania emocjonalno-społecznego.

Sporządzamy diagnozy pedagogiczne w celu określenia indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży. Dzięki diagnozom neuropsychologicznym uzyskujemy informacje na temat występowania deficytów w zakresie pamięci, uwagi, myślenia, które wiążą się z uszkodzeniami układu nerwowego lub zakłóceniami czy opóźnieniami w jego rozwoju. Natomiast diagnozy neurologopedyczne dostarczają nam danych na temat zaburzeń mowy, będących następstwem uszkodzeń mózgu, a więc mających genezę neurologiczną.

Szeroka wiedza, doświadczenie i ogromne zaangażowanie naszej kadry w pracę z dziećmi i młodzieżą przyczyniają się do tego, że lekarze psychiatrzy pozytywnie weryfikują nasze diagnozy. Przeprowadzamy również zajęcia indywidualne i grupowe – w tym z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. W naszej ofercie znajdują się także korepetycje z języka polskiego oraz przyrody i biologii dla uczniów szkół podstawowych, a także zajęcia służące nauce i doskonaleniu technik uczenia się. Prowadzimy także treningi uwagi i pamięci oraz funkcji myślenia i pamięci.

Skuteczny logopeda w Lęborku

Stawiamy na wielospecjalistyczne wsparcie dzieci i młodzieży, dlatego oferujemy także pomoc logopedy w Lęborku. Współpracujemy z neurologopedą o dużym doświadczeniu, która zajmuje się u nas zarówno terapią logopedyczną, jak i diagnozowaniem oraz profilaktyką wad wymowy. Jeśli Twoje dziecko ma wadę wymowy albo zastanawiasz się nad wykonaniem badania w tym kierunku – serdecznie zapraszamy. Gwarantujemy, że dopilnujemy każdego szczegółu w trakcie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Co więcej, dziecko podczas zajęć zapomni o nudzie, a my zadbamy o jego szybkie postępy.

Przed podjęciem każdego rodzaju terapii lub diagnozy i spotkaniem z dzieckiem zapraszamy rodzica na konsultację. Spotkanie ma na celu wykluczenie albo potwierdzenie konieczności przeprowadzenia diagnozy lub terapii. Podczas spotkania z rodzicem oraz po wstępnej obserwacji i rozmowie z dzieckiem specjalista informuje, czy niepokojące dla rodzica sygnały są podstawą do podjęcia pracy z dzieckiem oraz w jakim kierunku powinna przebiegać ewentualna pomoc. Zachęcamy do zapoznania się z całą naszą ofertą i do kontaktu – chętnie udzielimy szczegółowych informacji i odpowiemy na Twoje pytania.

UWAGA! ZAPEWNIAMY SZYBKIE TERMINY!!!

Terapia Forbrain

Diagnoza VB-MAPP