Oferta

PROWADZIMY ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

Przed podjęciem terapii lub diagnozy i spotkaniem z dzieckiem rodzic zapraszany jest na bezpłatne konsultacje. Spotkanie ma na celu wykluczenie/potwierdzenie konieczności diagnozy lub terapii. Podczas spotkania z rodzicem oraz po wstępnej obserwacji i rozmowie z dzieckiem specjalista informuje, czy niepokojące dla rodzica sygnały są podstawą do podjęcia pracy z dzieckiem oraz w jakim kierunku powinna przebiegać ewentualna pomoc.