Kadra

KAJA WASILEWSKA

Jestem magistrem pedagogiki specjalnej o specjalizacji Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

Ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

Jestem również certyfikowanym trenerem TUS – Trening Umiejętności Społecznych terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.

Kaja

DOLORES WASILEWSKA

Posiadam 25-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z niepełnosprawnością intelektualną.

W latach 2016-2020 byłam dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. Wcześniej pracowałam w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – magister biologii. Ukończyłam również studia podyplomowe z rewalidacji osób upośledzonych umysłowo – Oligofrenopedagogiki oraz z Diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jestem także certyfikowanym trenerem TUS. Ukończyłam wiele szkoleń i warsztatów dających kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć i terapii, w tym terapii ręki, terapii widzenia, programu dla rodziców “Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” wg Carole Sutton.

Od września 2020r. w Przedszkolu Integracyjnym “Jesteśmy Razem” w Lęborku prowadzę terapię widzenia i rehabilitację wzroku.

Dolores