Trening umiejętności społecznych Lębork

Prowadzimy grupowy trening umiejętności społecznych w Lęborku. Kierujemy go zarówno do dzieci, które przejawiają różne trudne zachowania (np. buntownicze, opozycyjne), mają problemy w radzeniu sobie z emocjami, przestrzeganiem reguł panujących w klasie oraz w domu, jak i dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z innymi, wycofanych społecznie, mających kłopoty w odnajdywaniu się w nowych sytuacjach. Zdarza się, że stanowi on uzupełnienie oferowanej przez nas terapii psychologicznej w Lęborku – dziecko ma wówczas m.in. możliwość doświadczać swoich zasobów w relacji z grupą.

Celem TUS jest praca nad rozmaitymi zachowaniami, by były bardziej aprobowane społecznie. Zajęcia służą poprawie funkcjonowania dziecka w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Uczestnicy treningu rozwijają umiejętności społeczne w bezpiecznych warunkach warsztatowych. Uczą się m.in. nawiązywania kontaktu oraz współpracy z innymi, aktywnego słuchania innych, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenia sobie z własnymi emocjami oraz ich asertywnego wyrażania. Mają okazję zarówno do nauki poprzez zabawę, jak i doświadczanie określonych sytuacji w grupie treningowej.

Na co zwracamy uwagę podczas realizacji treningu umiejętności społecznych?

Nasze zajęcia treningu umiejętności społecznych w Lęborku są prowadzone przez dwóch certyfikowanych terapeutów. Grupy tworzymy zgodnie z potrzebami i wiekiem uczestników (różnica wieku nie przekracza dwóch lat) – tak, by każde dziecko mogło jak najbardziej efektywnie nabywać umiejętności społeczne. Organizujemy zajęcia dla różnych grup wiekowych: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat. Najczęściej liczą one 4-6 uczestników. Ponadto mają zwykle charakter zamknięty. Dlatego po rozpoczęciu cyklu nie jest możliwe dołączenie kolejnego uczestnika. Zapewniamy, że:

  • zajęcia prowadzimy w sposób atrakcyjny dla dzieci, z połączeniem zasad gier społecznych oraz nauki umiejętności niezbędnych w życiu każdego człowieka;
  • zajęcia mają jasną, określoną i stałą strukturę, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa uczestników;
  • zorganizowana terapia ukierunkowana jest na rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych, emocjonalnych z uwzględnieniem umiejętności poznawczych, poczucia tożsamości i własnej wartości, a także samooceny.

Na efektywność treningu, poza naszymi działaniami, wpływają również m.in. czynniki środowiskowe, w tym stosowane metody wychowawcze. Warto dodać, że poza przeprowadzaną przez nas terapią dzieci z autyzmem w Lęborku realizujemy także zajęcia TUS dla uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Trening umiejętności społecznych odbywa się u nas także w wakacje –stanowi wówczas ciekawą propozycję na pożyteczne spędzenie czasu wolnego od szkoły albo przygotowanie się pod względem emocjonalnym i społecznym do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie (w przypadku przedszkolaków). Zapraszamy do zapisów, których można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej!