Trening Umiejętności Społecznych TUS

Celem TUS jest praca nad zachowaniami, by były bardziej aprobowane społecznie.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych prowadzone są przez dwóch terapeutów. Grupy są tworzone zgodnie z potrzebami uczestników, tak by każde dziecko możliwie efektywnie mogło nabywać umiejętności społeczne. Grupy najczęściej liczą 5-6 uczestników, ze względu na obostrzenia pandemiczne grupy są mniejsze (4-5 osób). Grupy często mają charakter zamknięty. Po rozpoczęciu cyklu nie jest możliwe dołączenie kolejnego uczestnika.

Zajęcia są prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem zasad gier społecznych oraz nauki umiejętności niezbędnych w życiu każdego człowieka. Zajęcia mają jasną, określoną i stałą strukturę. Zorganizowana terapia ukierunkowana jest na rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych, emocjonalnych z uwzględnieniem umiejętności poznawczych, poczucia tożsamości i własnej wartości, a także samooceny.