Terapia dzieci z autyzmem Lębork – terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera)

Zajmujemy się terapią dzieci z autyzmem w Lęborku, a dokładnie terapią dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu (ASD). W ich skład wchodzą bowiem różne postacie zaburzeń i zakres objawów, które powodują trudności w sferach: poznawczej, komunikacyjnej, behawioralnej, społecznej i emocjonalnej. To sprawia, że zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z autyzmem mogą bardzo różnić się od siebie pod względem codziennego funkcjonowania. Nasze zajęcia obejmują rozwój sfery poznawczej, stymulowanie dziecka do nawiązywania kontaktów społecznych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, trening w wyrażaniu emocji i potrzeb. Terapię dobieramy zawsze indywidualnie do konkretnego dziecka – w naszej placówce stosowane są programy autorskie terapii.

Co wpływa na przebieg terapii dzieci z autyzmem?

Celem terapii dzieci ze spektrum autyzmu jest wspomaganie ich w jak najpełniejszym odnajdywaniu się w społeczeństwie i rozwijaniu się. Mimo trudności dotyczących m.in. sfery relacji – dążymy do tego, aby dziecko stopniowo nauczyło się radzić sobie w kontaktach z innymi. Terapia zależy przede wszystkim od poziomu funkcjonowania dziecka. Autyzm różni się stopniami zaawansowania, które wpływają m.in. na rozwój mowy oraz możliwości poznawczych. Duże znaczenie mają też oczywiście oczekiwania i możliwości rodziców. Ich odpowiednie zaangażowanie w terapię odgrywa bardzo ważną rolę. Dlatego kładziemy także nacisk na psychoedukację rodziców.

Nie ma jednej idealnej metody pracy. Najbardziej znaną jest metoda stosowanej analizy zachowania, zwana behawioralną. Jest to bardzo skuteczne narzędzie do wyuczenia wielu potrzebnych umiejętności, wykorzystywane także w oferowanej przez nas terapii psychologicznej w Lęborku. Obejmuje ono techniki polegające na wzmacnianiu zachowań prawidłowych oraz wygaszaniu nieprawidłowych (czyli nieakceptowanych społecznie). Wykorzystuje wiedzę dotyczącą schematów uczenia się, opartą na systemie nagród i kar. Warto podkreślić, że kara oznacza w tym przypadku brak nagrody (wzmocnienia pozytywnego).

Przeprowadzamy badanie ADOS w Lęborku

Nasza oferta obejmuje wykonywanie badania ADOS w Lęborku. Mamy uprawnienia do dokonywania diagnozy spektrum autyzmu za pomocą wielowymiarowego testu psychologicznego ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition). Jest to obecnie najlepsze narzędzie do badania zaburzeń tego typu. Ze względu na swoją dokładność, stanowi kluczowy element złotego standardu diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Co więcej, umożliwia przeprowadzenie diagnozy dzieci (a także dorosłych) mających problemy z komunikacją za pomocą słów. Po badaniu przygotowujemy opinię, w której zamieszczamy informacje na temat wszystkich badanych obszarów (m.in. umiejętności zabawy, radzenia sobie w interakcjach społecznych, obecności nietypowych zachowań).

Jeśli jako rodzicowi lub opiekunowi zależy Ci na rzetelnej diagnozie dziecka, dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu –  zgłoś się do nas. Nasza nazwa zobowiązuje –  doskonale zdajemy sobie sprawę, że podstawę do zaplanowania skutecznego procesu terapeutycznego stanowi właściwa diagnostyka. Jest ona naszym priorytetem w odniesieniu do każdego rodzaju pracy z dziećmi, w tym m.in. oferowanej przez nas terapii pedagogicznej w Lęborku. Jedna z uniwersalnych zasad, której przestrzegamy nie tylko w terapii dzieci z autyzmem w Lęborku dotyczy przeprowadzania rzetelnej diagnostyki, która obejmuje zarówno mocne strony dziecka, jak i obszary do pracy terapeutycznej. Ponadto odnosi się do regularnej obserwacji postępów pacjenta i aktualizacji programu terapii. Serdecznie zapraszamy do Synapsy!