Terapia dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym (autyzm, zespół Aspergera)

Zajęcia obejmują rozwój sfery poznawczej, stymulowanie dziecka do nawiązywania kontaktów społecznych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, trening w wyrażaniu emocji i potrzeb.

Terapia zawsze dobierana jest indywidualnie do konkretnego dziecka – stosowane są programy autorskie terapii.

Celem terapii jest wspomaganie osoby w jak najpełniejszym odnajdywaniu się w społeczeństwie i rozwijaniu się. Terapia zależy od poziomu funkcjonowania dziecka, oczekiwań i możliwości rodziców.

Nie ma jednej idealnej metody pracy. Najbardziej znaną jest metoda stosowanej analizy zachowania, zwana behawioralną, jest to bardzo skuteczne narzędzie do wyuczenia wielu potrzebnych umiejętności.