Terapia psychologiczna Lębork

Zapewniamy wielospecjalistyczną pomoc dla dzieci i młodzieży, dlatego nasza oferta obejmuje terapię psychologiczną w Lęborku. Cieszy nas, że wizyta u psychologa powoli przestaje kojarzyć się społeczeństwu wyłącznie ze wsparciem udzielanym przez niego osobom chorym psychicznie. Taki stereotyp jest bardzo niekorzystny – tym bardziej, że szczególnie od czasu pandemii coraz więcej uczniów polskich szkół potrzebuje terapii psychologicznej. Są to nie tylko dzieci i młodzież ze zdiagnozowanymi zaburzeniami nastroju czy zachowania, ale też uczniowie, którzy mają za sobą trudne przeżycia w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej. Ten rodzaj terapii jest cennym źródłem pomocy m.in dla dzieci, które:

  • izolują się od rówieśników, obawiają się kontaktów z nimi;
  • przeżywają dużo lęku, który utrudnia lub uniemożliwia im np. podejmowanie nowych wyzwań, obronę własnych granic;
  • mają problemy z samooceną, czują się z jakiegoś powodu „inne” niż rówieśnicy, skupiają się na swoich słabościach i nie dostrzegają mocnych stron;
  • mają trudności w radzeniu sobie ze swoimi emocjami, przejawiają tendencję do nieadekwatnego rozładowywania napięcia emocjonalnego – np. za pomocą używek, nadmiernego objadania się czy odchudzania, spędzania większości czasu wolnego na korzystaniu ze smartfona.

To oczywiście tylko kilka przykładów sytuacji, z którymi spotykamy się dość często – ich lista jest niestety znacznie dłuższa. Jeśli jako rodzic lub opiekun dostrzegasz jakiekolwiek zmiany czy trudności w funkcjonowaniu dziecka – skontaktuj się z nami. Zachowaj szczególną czujność, jeśli przejawia ono rozmaite niepowodzenia w nauce (zajmujemy się też terapią pedagogiczną w Lęborku). Mogą one bowiem przyczyniać się do obniżenia samooceny i poczucia sprawstwa, a także powstawania zaburzeń nerwicowych oraz depresyjnych. Może się okazać, że poza pracą nad niwelowaniem trudności szkolnych równie ważna będzie terapia psychologiczna.

Terapia neuropsychologiczna

Zajmujemy się także diagnozą i terapią neuropsychologiczną. Jeśli Twoje dziecko potrzebuje badań neuropsychologicznych w celach orzeczniczych – serdecznie zapraszamy. Oferujemy diagnostykę i terapię dzieci oraz młodzieży z chorobami i zaburzeniami neurologicznymi, które powodują szereg trudności – przede wszystkim w sferze poznawczej. Dotyczą one pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegania, mowy, procesów uczenia się. Należą do nich m.in. różne typy afazji dziecięcej, obejmujące problemy w mówieniu (afazja motoryczna –ruchowa) oraz trudności w rozumieniu komunikatów słownych i pisanych (afazja czuciowa – sensoryczna). W przypadku tego typu zaburzeń terapia neuropsychologiczna jest tak samo istotna jak przeprowadzana przez nas także terapia logopedyczna w Lęborku.

Zdarza się, że z pomocy neuropsychologa korzystają również uczniowie z trudnościami szkolnymi, ADHD, zespołem Downa czy mózgowym porażeniem dziecięcym. Terapia neuropsychologiczna opiera się m.in. na wynikach badań z zakresu neuroplastyczności mózgu. Dowodzą one, że dzięki odpowiednim oddziaływaniom, układ nerwowy jest zdolny do regeneracji i tworzenia nowych połączeń neuronalnych. W przypadku zaburzeń neurologicznych dotyczy to także aktywizacji procesów kompensacyjnych. Podstawę do zaplanowania oferowanej przez nas terapii neuropsychologicznej oraz terapii psychologicznej w Lęborku stanowi właściwa diagnoza. Nasza neuropsycholog diagnozuje już od 2014 roku, zatem każdy rodzic lub opiekun może liczyć na rzetelność i trafność diagnozy swojego dziecka. Zapraszamy!