Trening uwagi i pamięci. Trening funkcji myślenia i pamięci z doskonaleniem technik uczenia się