UWAGA – proces związany z rejestrowaniem (kodowaniem), przechowywaniem oraz odtwarzaniem informacji, które docierają z naszego otoczenia. Informacje z otoczenia musimy zakodować (zapamiętać), przechować a następnie sobie przypomnieć, tak by mogły być wykorzystane.

KONCENTRACJA – polega na skupieniu uwagi na jednym konkretnym bodźcu, odrzucając inne nieprzydatne w danym momencie. Pozwala skoncentrować się na danym zadaniu, bez wpływu innych czynników, np. grającego telewizora, hałasu za oknem, zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniu, stresu, niewyspania, itp.

Trening jest odpowiedni dla dzieci, które mają trudności z dłuższą koncentracją uwagi, łatwo ulegają rozproszeniu pod wpływem słabych nawet bodźców, są impulsywne i nadpobudliwe, mają problem z zachowaniem jednej pozycji ciała przez dłuższy czas np. siedząc na krześle, sofie, sprawiają wrażenie jakby nie słuchały przekazywanych im komunikatów, niechętnie podejmują zadania wymagające dłuższego wysiłku intelektualnego, mają niską motywację do nauki, posiadają słabe zdolności zapamiętywania, myślenia logicznego i wizualnego.

Zadania treningu:

  • większa zdolność koncentracji uwagi,
  • poprawa zdolności zapamiętywania (poprzez wykorzystanie poznanych technik pamięciowych),
  • rozwój spostrzegawczości, myślenia logicznego i wizualnego,
  • kończenie rozpoczętych zadań i prac oraz większa dokładność i staranność ich wykonania,
  • wzrost wiary we własne możliwości i motywacji do pracy, większa efektywność nauki,
  • nabycie umiejętności planowania i organizacji samodzielnej nauki,
  • lepsze radzenie sobie ze stresem w szkole związanym ze sprawdzianami, kartkówkami czy odpowiedziami ustnymi.