Integracja Bilateralna (inaczej nazywana jako integracja dwustronna) – jest świetnym uzupełnieniem innych terapii, przede wszystkim logopedii, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej. Terapia BI kładzie nacisk na integrację i współpracę funkcji obu półkul.

Zanim rozpocznie się terapię BI należy przeprowadzić wywiad z rodzicem, badania przesiewowe, diagnozę oraz ustalenie indywidualnego programu terapii.

Integracja Bilateralna to indywidualny program ćwiczeń dla dzieci, młodzieży i nawet dla dorosłych, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Uczestnicy terapii uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat. Program ma na celu poprawić schemat ciała, koordynację i równowagę, przyspieszyć rozwój lateralizacji i percepcji przestrzennej, automatyzacji ruchu.

Metoda Bilateralnej Integracji pozytywnie wpływa na integrację sensoryczną, a także rozwój zdolności fizycznych i poznawczych.

Program BI (Integracji Bilateralnej) poprawia:

•   integrację dwustronną,

•   schemat ciała i koordynację,

•   równowagę statyczną i dynamiczną,

•   rozwój lateralizacji i percepcji przestrzennej,

•   integrację międzypółkulową,

•   integrację sensoryczną,

•   automatyzację ruchów,

•   wielozadaniowość,

•   zdolności fizyczne i poznawcze.

Po dokonaniu diagnozy terapeuta zleca ćwiczenia, które rodzic wykonuje z dzieckiem w domu ok. 15-20 minut dziennie. Wizyty kontrolne odbywają się co 5-6 tygodni.