Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Lębork

Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W Lęborku, w naszym Centrum Diagnozy i Terapii Synapsa, prowadzimy je z wykorzystaniem różnych metod, które dopasowujemy do zasobów i trudności uczniów, a także konkretnych etapów edukacyjnych. Podobnie jak zajęcia rozwijające kompetencje społeczne czy znajdująca się w naszej ofercie terapia logopedyczna w Lęborku, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne należą do zajęć specjalistycznych, które mają na celu przede wszystkim:

  • usuwanie przyczyn trudności szkolnych oraz ryzyka pojawienia się tych trudności (w tym ryzyka dysleksji) – poprzez ćwiczenia rozwijające myślenie, koncentrację uwagi, procesy pamięciowe, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, funkcje wzrokowe, słuchowe i motoryczne;
  • stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczniów z trudnościami w nauce – rozwijanie umiejętności czytania i pisania (w tym czytania ze zrozumieniem oraz grafomotoryki), uzupełnianie braków w wiadomościach, stopniowa eliminacja niepowodzeń szkolnych;
  • równoległą pracę nad usuwaniem skutków niepowodzeń szkolnych, które wynikają z trudności ucznia, a także rozwijaniem potencjału, związanego z jego mocnymi stronami.

Jeśli Twoje dziecko boryka się z trudnościami w nauce, to z pewnością wymaga też szczególnego wsparcia w sferze emocjonalno-społecznej. Zwracamy na to ogromną uwagę, nie tylko w trakcie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, nazywanych też terapią pedagogiczną. Pracujemy nad pokonywaniem problemów w nauce, mając jednocześnie na uwadze zasoby ucznia. Dostrzegamy jego mocne strony i pomagamy mu rozwijać poczucie własnej wartości. Zależy nam na tym, aby budował je w oparciu o znajomość swojego potencjału, nie zaś, aby determinowały je przede wszystkim problemy z niektórych przedmiotów szkolnych. Wpływa to korzystnie również na sferę jego motywacji, zarówno do nauki, jak i szeroko pojętego rozwoju. Serdecznie zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Lęborku do naszego Centrum!