Cele ćwiczeń grafomotorycznych:

nauka przyjmowania właściwej pozycji ciała, poznawanie własnego schematu ciała i orientacji przestrzennej, koordynacja wzrokowo-ruchowa i słuchowo-ruchowa, regulacja napięcia mięśniowego, nauka poprawnego uchwytu narzędzia pisarskiego, ułatwianie nauki pisania i rysowania.