Terapia widzenia. Trening wzroku

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia z treningu widzenia i terapii wzroku nie będą się odbywały.

Stosowana jest metoda Trening Widzenia®, której twórcą jest Mikołaj Markiewicz, psycholog, trener i terapeuta wzroku. Ponadto w terapii widzenia wykorzystujemy metody opracowane przez Barbarę Pakułę, optometrystkę i terapeutę widzenia, autorkę marki Ćwiczę oko!

Trudności w nauce czytania i pisania często są spowodowane zaburzeniami funkcjonowania narządu wzroku. Ponieważ zaburzenia funkcji wzrokowych mają objawy zbliżone do dysleksji rozwojowej, dlatego też nierzadko są z nią mylone.

Wskazania do diagnozy funkcji wzrokowych: zagrożona, nieprawidłowo przebiegająca ciąża, nieprawidłowy lub przedwczesny poród, dzieci z grupy ryzyka dysleksji, brak efektów w terapii pedagogicznej lub korekcyjno-kompensacyjnej, skroniowe bóle głowy i bóle oczu podczas czytania, choroby narządu wzroku i wady wzroku występujące u rodziców.

Zaburzenia funkcji wzrokowych powodują: opóźnienie w rozwoju ruchowym, niski poziom koncentracji wzrokowej, niechęć do czytania, wolne tempo przepisywania z tablicy, błędy popełniane przy przepisywaniu (zwłaszcza pomijanie liter i drobnych elementów graficznych), problemy w czytaniu drobnego druku, bóle głowy, pieczenie oczu, częste mruganie, mrużenie oczu, czytanie tekstu z bardzo bliskiej lub bardzo dalekiej odległości od oczu, niski poziom grafomotoryczny pisma (pismo nie mieści się w liniach, pisanie pod różnym kątem), gorsza ostrość widzenia do dali po dłuższym okresie pracy z bliska, litery widziane są z różnym kontrastem, przechylanie głowy lub ciała w jedną stronę, przekręcanie zeszytu w różne strony, wodzenie palcem wzdłuż tekstu, problemy w różnicowaniu kolorów, niechęć do czytania w czasie jazdy samochodem lub pociągiem, zła tolerancja jaskrawego światła I zmian natężenia oświetlenia, skrócony czas koncentracji wzrokowej, niska efektywność pracy z bliska, zaburzenia równowagi i orientacji przestrzennej, patrzenie pod nogi szczególnie podczas schodzenia po schodach, unikanie gier i zabaw ruchowych, zwłaszcza z piłką.

Kiedy podstawowym problemem trudności w czytaniu i pisaniu są dysfunkcje wzrokowe, korekcja tych nieprawidłowości, dzięki systematycznie prowadzonej terapii w gabinecie i wspierania terapii ćwiczeniami wykonywanymi pod nadzorem rodziców w domu, eliminuje zauważone problemy.

Kompleksowa ocena funkcji wzrokowych powinna stać się również integralnym elementem diagnozy dysleksji rozwojowej typu wzrokowego. Diagnozę funkcji wzrokowych powinno się przeprowadzać przede wszystkim u dzieci ryzyka dysleksji oraz z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Badanie zalecane jest również w przypadku uczniów szkół podstawowych, licealistów i studentów, którzy mimo prawidłowej ostrości wzroku, sygnalizują słabą wydolność wzrokową podczas dłuższej pracy z bliska, m.in. w pracy z komputerem. Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych stanowi wypełnienie luki pomiędzy badaniem okulistycznym a psychologiczno-pedagogiczną diagnozą trudności szkolnych.