Terapia widzenia Lębork – trening wzroku

Nasza oferta obejmuje terapię widzenia w Lęborku.Czy wiesz, żemogą jej potrzebować również dzieci, które nie mają wad wzroku? Wady wzroku wiążą się widzeniem niewyraźnym, za które odpowiada uszkodzony mechanizm refrakcji oka. Tymczasem za efektywne widzenie odpowiada nie tylko jego ostrość, ale też sprawność. Ulega ona pogorszeniu w przypadku niedowidzenia (tzw. leniwego oka) czy zeza. Jeśli Twoje dziecko ma krótkowzroczność, astygmatyzm, a nawet, jeśli często i długo korzysta z urządzeń elektronicznych trening wzroku usprawni różne obszary jego procesu widzenia. Stosujemy metodę Trening Widzenia®, której twórcą jest Mikołaj Markiewicz, psycholog, trener i terapeuta wzroku. Ponadto wykorzystujemy metody opracowane przez Barbarę Pakułę, optometrystkę i terapeutę widzenia, autorkę marki Ćwiczę oko!

Kiedy warto rozważyć terapię widzenia?

Oferowaną przez nas terapię widzenia kierujemy zarówno do dzieci z wadami wzroku, jak i tych (począwszy od przedszkolaków), które przejawiają zaburzenia funkcji wzrokowych, przyczyniające się do rozmaitych symptomów, np. trudności w rozróżnianiu kształtów, pomijania detali na obrazkach, mylenia nazw poszczególnych kolorów. Warto zachować czujność już w trakcie uczęszczania przez dziecko do przedszkola i w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować je ze specjalistą. Możesz w ten sposób uchronić dziecko przed wystąpieniem trudności w nauce czytania i pisania. Są one bowiem często spowodowane zaburzeniami funkcjonowania narządu wzroku. Co więcej, zaburzenia funkcji wzrokowych mają objawy zbliżone do dysleksji rozwojowej, dlatego też nierzadko są z nią mylone. Wskazania do diagnozy funkcji wzrokowych stanowią:

 • zagrożona, nieprawidłowo przebiegająca ciąża,
 • nieprawidłowy lub przedwczesny poród,
 • dzieci z grupy ryzyka dysleksji,
 • brak efektów w terapii pedagogicznej lub korekcyjno-kompensacyjnej,
 • skroniowe bóle głowy i bóle oczu podczas czytania,
 • choroby narządu wzroku i wady wzroku występujące u rodziców.

Warto podkreślić, że zaburzenia funkcji wzrokowych powodują:

 • opóźnienie w rozwoju ruchowym,
 • niski poziom koncentracji wzrokowej,
 • niechęć do czytania,
 • wolne tempo przepisywania z tablicy,
 • błędy popełniane przy przepisywaniu (zwłaszcza pomijanie liter i drobnych elementów graficznych),
 • problemy w czytaniu drobnego druku,
 • bóle głowy, pieczenie oczu, częste mruganie i mrużenie oczu,
 • czytanie tekstu z bardzo bliskiej lub bardzo dalekiej odległości od oczu,
 • niski poziom grafomotoryczny pisma (pismo nie mieści się w liniach, pisanie pod różnym kątem) – także i w tym przypadku przeprowadzane przez nas ćwiczenia rozwijające grafomotorykę, w ramach terapii ręki w Lęborku, nie zniwelowałyby pierwotnej przyczyny problemów graficznych z pismem,
 • gorszą ostrość widzenia do dali po dłuższym okresie pracy z bliska, litery widziane są z różnym kontrastem,
 • przechylanie głowy lub ciała w jedną stronę, przekręcanie zeszytu w różne strony,
 • wodzenie palcem wzdłuż tekstu,
 • problemy w różnicowaniu kolorów,
 • niechęć do czytania w czasie jazdy samochodem lub pociągiem,
 • złą tolerancję jaskrawego światła i zmian natężenia oświetlenia,
 • skrócony czas koncentracji wzrokowej,
 • niską efektywność pracy z bliska,
 • zaburzenia równowagi i orientacji przestrzennej – patrzenie pod nogi szczególnie podczas schodzenia po schodach,
 • unikanie gier i zabaw ruchowych, zwłaszcza z piłką.

Kiedy podstawowym problemem w czytaniu i pisaniu są dysfunkcje wzrokowe, korekcja tych nieprawidłowości, dzięki systematycznie prowadzonej terapii w gabinecie i wspieraniu jej ćwiczeniami wykonywanymi pod nadzorem rodziców w domu, eliminuje zauważone trudności. W efekcie wszystkich tych działań dziecko uzyskuje poprawę w zakresie akomodacji (narząd wzroku sprawniej przystosowuje się do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach), szybkości spostrzegania, widzenia obuocznego, peryferyjnego i centralnego. Realizowana przez nas terapia widzenia w Lęborku obejmuje również ćwiczenia rozluźniające i relaksację.

Trening wzroku a trudności w czytaniu i pisaniu

Kompleksowa ocena funkcji wzrokowych powinna stać się również integralnym elementem diagnozy dysleksji rozwojowej typu wzrokowego. Diagnozę funkcji wzrokowych powinno się przeprowadzać przede wszystkim u dzieci z ryzyka dysleksji oraz z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Badanie zalecane jest również w przypadku uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów, którzy mimo prawidłowej ostrości wzroku, sygnalizują słabą wydolność wzrokową podczas dłuższej pracy z bliska, m.in. w pracy z komputerem. Warto zaznaczyć, że fachowa diagnoza i terapia funkcji wzrokowych wypełnia lukę pomiędzy badaniem okulistycznym a psychologiczno-pedagogiczną diagnozą trudności szkolnych. Zapewniamy, że w Synapsie Twoje dziecko uzyska rzetelną pomoc ze strony naszej specjalistki od terapii widzenia i rehabilitacji wzroku. Zachęcamy do kontaktu!