Terapia ręki

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia z terapii nie będą realizowane.

Terapia dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia zazwyczaj prowadzone są indywidualnie i kierowane do dzieci przejawiających problemy w zakresie motoryki małej (pracy ręki) w tym: w rysowaniu, pisaniu, utrzymywaniu i manipulowaniu małymi przedmiotami, problemami z napięciem mięśniowym, itp.

Celem terapii jest usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ta skupia się na dostarczaniu wrażeń dotykowych i poznawaniu różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywaniu umiejętności ich rozróżniania.

Podczas zajęć terapii ręki wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy, które wpływają na rozwijanie sprawności ruchowej całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi.

Dla kogo terapia ręki? Jeśli Twoje dziecko:

niechętnie podejmuje czynności manualne takie jak układanie drobnych przedmiotów, malowanie, lepienie z plasteliny,

nie lubi układać układanek i puzzli,

szybko męczy się podczas rysowania, pisania, malowania,

ma trudności z koordynacją obu rąk podczas różnych czynności manipulacyjnych np. wycinanie nożyczkami, jedzenie sztućcami, gra na instrumentach,

ma trudności w nauce czynności samoobsługowych typu ubieranie, rozbieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł,

nieprawidłowo trzyma narzędzie pisarskie,

wykonuje czynności niedbale, zbyt wolno lub zbyt szybko,

unika używania dłoni do poznawania nowych przedmiotów o nieznanych fakturach,

preferuje silny ucisk dłoni, zbyt mocno trzyma za rękę, ściska lub uderza palcami o przedmioty, często siada na swoich dłoniach.