Terapia ręki Lębork

Oferowana przez nas terapia ręki w Lęborku dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Praca w jej zakresie znacznie wykracza poza naukę ładnego i czytelnego pisania oraz ćwiczenia ograniczające się wyłącznie do ręki. Zaczynamy ją bowiem od ćwiczeń wzmacniających całe ciało – w tym kręgosłup i barki. Są to ćwiczenia w zakresie motoryki dużej. Ćwiczymy m.in. postawę ciała, aby przygotować dziecko do pracy przy stoliku. Stosujemy ćwiczenia percepcji czuciowej i wzrokowej, koordynacji bilateralnej i lateralizacji oraz ćwiczenia manipulacyjne. Zanim dziecko przystąpi do ćwiczeń ręki (czyli obejmujących motorykę małą i służących uzyskaniu prawidłowego chwytu, odpowiedniej pracy nadgarstka i palców), dążymy do umocnienia stabilizacji centralnej i usprawnienia odczuwania własnego ciała (priopriocepcji).

Co ma na celu terapia ręki?

Zajęcia prowadzimy zazwyczaj indywidualnie i kierujemy do dzieci przejawiających problemy w zakresie pracy ręki, w tym: w rysowaniu, pisaniu, utrzymywaniu i manipulowaniu małymi przedmiotami, problemami z napięciem mięśniowym, itp. Celem terapii jest usprawnienie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ta skupia się na dostarczaniu wrażeń dotykowych i poznawaniu różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywaniu umiejętności ich rozróżniania. Podczas zajęć terapii ręki w Lęborku wykorzystujemy ćwiczenia i zabawy, które wpływają na rozwijanie sprawności ruchowej całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi. Dla kogo jest terapia ręki? Zapraszamy Cię na konsultację szczególnie, jeśli Twoje dziecko:

 • niechętnie podejmuje czynności manualne, takie jak: układanie drobnych przedmiotów, malowanie, lepienie z plasteliny;
 • nie lubi układać układanek i puzzli;
 • szybko męczy się podczas rysowania, pisania, malowania;
 • ma trudności z koordynacją obu rąk podczas różnych czynności manipulacyjnych, np. wycinanie nożyczkami, jedzenie sztućcami, gra na instrumentach;
 • ma trudności w nauce czynności samoobsługowych typu ubieranie, rozbieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 • nieprawidłowo trzyma narzędzie pisarskie;
 • wykonuje czynności niedbale, zbyt wolno lub zbyt szybko;
 • unika używania dłoni do poznawania nowych przedmiotów o nieznanych fakturach;
 • preferuje silny ucisk dłoni, zbyt mocno trzyma za rękę;
 • ściska lub uderza palcami o przedmioty;
 • często siada na swoich dłoniach.

Terapia ręki często stanowi element oddziaływań z zakresu realizowanej przez nas także terapii dzieci z autyzmem w Lęborku. Jak wspomnieliśmy wcześniej – nie  ogranicza się tylko do czynności pisania, ale służy do usprawnienia precyzji ruchów dłoni i palców. Tymczasem umiejętność odpowiedniego chwytania i trzymania przedmiotów jest istotna m.in. dla wykształcenia samodzielności w zakresie samoobsługi. Dzięki udziałowi w zajęciach z zakresu terapii ręki w Lęborku Twoje dziecko usprawni zarówno umiejętność pisania oraz rysowania, jak i poprawi koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową,a także spostrzegawczość. Będzie mieć też okazję do rozwijania swojej cierpliwości i wiary we własne możliwości. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!