Terapia ortograficzna Lębork

Zadaniem przeprowadzanej przez nas terapii ortograficznej w Lęborku jest wykonywanie ćwiczeń i zadań, które dadzą dziecku szansę zarówno na zapamiętanie reguł rządzących polską pisownią, jak i największej liczby wyrazów z trudnością ortograficzną. Zainteresowani terapią mogą ćwiczyć przede wszystkim utrwalanie wzrokowe obrazów słów trudnych, wyrównywać wiedzę z ortografii, nabywać umiejętności posługiwania się słownikiem ortograficznym i przeciwdziałać niepowodzeniom szkolnym.

Podczas pracy z uczniami w ramach terapii pedagogicznej w Lęborku przestrzegamy jej wszystkich sześciu „złotych” zasad. Dotyczy to także terapii ortograficznej, która często bywa jej elementem. Podstawowa zasada odnosi się do indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego. Podstawą do opracowania indywidualnego programu terapii jest natomiast rzetelna diagnoza trudności w pisaniu zgodnym z regułami ortograficznymi. W przypadku ucznia z dysortografią ważne jest też określenie rodzaju i stopnia zaburzeń, które je powodują.

Co dziecko zyska dzięki terapii ortograficznej?

Poprawność ortograficzna jest dla wielu uczniów dużym problemem, który może mieć różne źródła. Niezależnie od nich – trudności w pisaniu powodują często niechęć do wytrwałej pracy nad opanowywaniem zasad ortografii. Mają też negatywny wpływ na samopoczucie i samoocenę dziecka, która kształtuje się w dużej mierze w oparciu o osiągnięcia szkolne. Wszelkie działania, jakie podejmujemy w ramach terapii ortograficznej w Lęborku, mają na celu nie tylko przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, ale teżmotywowanie uczniów do systematycznej pracy nad opanowywaniem zasad poprawnej pisowni. Dążymy do tego, aby w efekcie naszych działań dziecko:

  • opanowało zasady ortograficzne i potrafiło z nich korzystać, zatem aby pisało bez błędów;
  • uzupełniło wszelkie braki w wiadomościach dotyczących ortografii;
  • umiało posługiwać się słownikiem ortograficznym;
  • rozwinęło umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Wykorzystujemy m.in. ćwiczenia ortograficzno-słownikowe, które ułatwiają budowanie skojarzeń między znaczeniem wyrazów a ich bezbłędnym zapisem. Dbamy o odpowiednie stopniowanie trudności – dostosowujemy objętość i przystępność materiału do każdego ucznia indywidualnie. Przechodzimy dalej, gdy uzyska sukces w ćwiczeniach, które sprawiały mu trudność. Tak jak w przypadku wszystkich realizowanych przez nas zajęć, a szczególnie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w Lęborku – zwracamy uwagę na jego starania i osiagnęte efekty. Tym samym rozwijamy wiarę w siebie, która odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w edukacji szkolnej, jak i w całym życiu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!