Terapia dzieci z ADHD ma na celu wzmocnienie procesów autokontroli zachowań oraz sprawności i koordynacji ciała, stworzenie możliwości odreagowania napięć poprzez eliminowanie zachowań agresywnych, destrukcyjnych, niewłaściwego zwracania uwagi, dostarczenie pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i społecznych, uczenie budowania prawidłowych związków emocjonalnych, stymulację rozwoju społecznego, intelektualnego i fizycznego dziecka, wyrabianie takich cech osobowości, które warunkować będą dalsze, samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym.

Terapia każdego dziecka jest procesem indywidualnym, dopasowanym do zachowań dziecka. Ważna jest też konsekwencja w prowadzeniu terapii, współpraca z domem rodzinnym, by wypracowane działania zostały utrwalone.