Trening Umiejętności Społecznych TUS - Centrum Diagnozy i Terapii SYNAPSA

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Trening umiejętności społecznych to zajęcia dla dzieci w wieku 5-6, 7-9, 10-12 i 13-14 lat. Zajęcia grupowe skierowane do dzieci z diagnozą autyzmu (dziecko musi mówić), zA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Trening Umiejętności Społecznych, zwany w skrócie TUS, to terapia przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz dzieci mających trudności w funkcjonowaniu społecznym (nieśmiałe, lękowe, z niską samooceną, itp.). Na spotkaniach dzieci uczą się radzić sobie ze swoimi trudnościami (nawiązywanie relacji z rówieśnikami, odczytywanie emocji swoich i innych). W trakcie zajęć uczestnicy mają szansę na nawiązanie satysfakcjonujących znajomości i przyjaźni. Celem zajęć jest wzmocnienie pewności siebie, poczucia kompetencji oraz wyposażenie w narzędzia pozwalające lepiej radzić sobie w otaczającej rzeczywistości.

Celem warsztatów TUS jest poszerzenie wachlarza umiejętności społecznych.

Cele szczegółowe zajęć to:

  • trening umiejętności społecznych,
  • trening umiejętności komunikacyjnych,
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
  • umiejętność współpracy w grupie,
  • metody radzenia sobie z emocjami,
  • praca nad przestrzeganiem zasad,
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,
  • odreagowanie napięć emocjonalnych,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

TUS jest to cykl 15 spotkań, trwających 60-90 minut (w zależności od grupy). Cena cyklu 15-stu spotkań to: grupa 5-6 lat 850 zł/60 min grupa 7-9 lat 1000 zł/90 min grupa 10-12 lat 1200 zł/90 min grupa 13-14 lat 1400 zł/90 min

Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu od zespołu Synapsy informacji o zakwalifikowaniu dziecka do grupy. Pozostała część kwoty powinna być opłacona nie później niż 14 dni PRZED datą rozpoczęcia warsztatów.

Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.