Na zajęciach dzieci poznają zasady efektywnego uczenia się, ćwiczą zdolność tworzenia skojarzeń przy zapamiętywaniu, rozwijając kreatywność. Nabywają umiejętność stosowania wybranych metod ułatwiających zapamiętywanie. Uczniowie dowiadują się, jak można wykorzystać jedną z metod zakładkowych tzw. haki do zabaw liczbowych oraz przy uczeniu się tabliczki mnożenia. Uczą się, co ma wspólnego pozytywne nastawienie z koncentracją uwagi oraz jak emocje wpływają na motywację do podejmowania trudnych zadań.