Nauka technik uczenia się. Globalny trening szkolny

Na zajęciach dzieci poznają zasady efektywnego uczenia się, ćwiczą zdolność tworzenia skojarzeń przy zapamiętywaniu, rozwijając kreatywność. Nabywają umiejętność stosowania wybranych metod ułatwiających zapamiętywanie. Uczniowie dowiadują się, jak można wykorzystać jedną z metod zakładkowych tzw. haki do zabaw liczbowych oraz przy uczeniu się tabliczki mnożenia. Uczą się, co ma wspólnego pozytywne nastawienie z koncentracją uwagi oraz jak emocje wpływają na motywację do podejmowania trudnych zadań.