Korepetycje przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej.

Wyrównujemy braki w wiadomościach i umiejętnościach z przyrody i biologii, z uwzględnieniem podstawy programowej.

Korepetycje to nie tylko suche wykłady – uczeń uczy się w sposób aktywny.