ADOS-2

ADOS-2 to jeden z elementów procesu diagnostycznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dostarcza informacji na temat aktualnego funkcjonowania dziecka bazując na obserwacji jego zachowania. Zawiera szereg prób prowokujących określone zachowania społeczne, mających na celu wywołanie u dziecka w sposób wystandaryzowany zachowań umożliwiających obserwację funkcjonowania podczas naturalnie przebiegających interakcji.

ADOS-2 składa się z pięciu niezależnych modułów, każdy moduł ma swój protokół, zawierający listę przeprowadzanych prób z dzieckiem. Próby są dostosowane do badania dzieci, młodzieży i dorosłych w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju językowego.

Celem badania jest obserwacja zachowań społecznych i komunikacji. W związku z tym zadania zostały tak skonstruowane, żeby stworzyć interesujące, typowe sytuacje, w których mogą wystąpić interakcje społeczne.

Badanie ADOS-2, wg Izabeli Chojnickiej, autorki polskiej adaptacji narzędzia i podręcznika do badania, powinno być przeprowadzane przez jednego diagnostę, ponieważ jego celem jest zaobserwowanie interakcyjnego, społecznego zachowania osoby badanej wobec prowadzącego. Jeżeli podczas badania obecny jest inny specjalista, to występuje on wyłącznie w roli obserwatora. Choć obserwator może okazjonalnie zarejestrować dodatkowe zachowania, to diagnosta jest i musi być podstawowym obserwatorem i oceniającym.

Za zgodą rodzica można rejestrować badanie żeby możliwe było przeprowadzenie oceny zgodności różnych diagnostów, którzy muszą uzyskać co najmniej 80% zgodności ocen.

Aby przeprowadzić badanie ADOS-2 dziecko musi chodzić.